top of page

מה הקשר בין עשב לבננה?

אתם הולכים להיות מופתעים - מבחינה בוטנית בננה היא בכלל עשב. הפרי הטרופי בעל צורת הקשת נחשב כ"מזון על" וכ-150,000 טון פרי גדל כל שנה...

bottom of page